δημοκρατιζόντων

δημοκρατιζόντων
δημοκρατίζω
to be on the democratic side
pres part act masc/neut gen pl
δημοκρατίζω
to be on the democratic side
pres imperat act 3rd pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”